Vitajte vo VetPointe,

vo veterinárnej klinike pre malé zvieratá- psy, mačky a drobné hlodavce so sídlom v bratislavskej Petržalke v obchodnom centre Danubia (Cerrefour) na Panónskej ulici č. 16. V týchto priestoroch poskytujeme nadštandardnú zdravotnú starostlivosť od augusta 2014.

Máme však za sebou bohaté skúsenosti v priestoroch na Gessayovej ulici, kde sme sedem rokov poskytovali veterinárnu starostlivosť v non-stop prevádzke ako veterinárna nemocnica. Z prevádzkovo personálnych dôvodov sme však tento typ prevádzky zamenili za moderné klinické pracovisko s plnohodnotnou sedem dňovou pracovnou prevádzkou, ktorá Vám je dostupná bez akýchkoľvek príplatkov.

Pre jednoduchšiu orientáciu rozdelíme naše pracovisko na dve sekcie.

Prvou sekciou je ambulantná. Disponujeme troma všeobecnými a jednou špecializovanou ambulanciou pre zobrazovacie vyšetrenia (USG, endoskopické vyšetrenia). Tieto sú Vám k dispozícii od pondelka do nedele od 9.00 do 21.00. Výnimku tvoria len tzv. povinné štátne sviatky na Vianoce a na Veľkú noc. Aj počas týchto sviatkov sme Vám však k dispozícii v obmedzenom režime- o podrobnostiach Vás vždy včas informujeme na našej stránke.

V ambulanciách sa radi postaráme o Vaše zvieratko a poskytneme mu plnohodnotnú starostlivosť v oblastiach prevencie, poradenstva a rovnako aj pri rôznorodých zdravotných problémoch a „boľačkách“. Oproti  väčšine konkurencie máme aj v ambulantnej starostlivosti viacero jedinečných  výhod. Lekári, ktorí ošetrujú Vaše zvieratko majú bohaté skúsenosti získané jednak každodennou rutinou ako aj náročnou prácou počas pohotovostných služieb. Okrem toho sa každý z našich lekárov odborne špecializuje  a preto na jednom pracovisku poskytujeme odbornosti postavené na silných vedomostiach, ktoré si naši lekári permanentne prehlbujú na domácich a zahraničných vzdelávacích podujatiach a stážach. Ďalšou našou veľkou výhodou  je možnosť bezplatne sa objednať na odbornú konzultáciu, chirurgický zákrok,  ošetrenie, ale aj vakcináciu či strihanie pazúrikov  s veterinárnym lekárom podľa Vášho výberu alebo podľa odbornosti toho- ktorého lekára. Objednať sa môžete osobne alebo telefonicky. Časovo náročnejšie odborné vyšetrenia a chirurgické zákroky vykonávame len na objednávku. To samozrejme neplatí o urgentných stavoch, ktoré riešime neodkladne.

Druhou sekciou je špecializovaná- klinická, v ktorej poskytujeme starostlivosť v najvyššom nami dostupnom štandardne, ktorý neustále zlepšujeme tak, aby sa Vaše zvieratko počas odlúčenia od Vás cítilo čo najkomfortnejšie a aby jeho pobyt u nás bol čo najmenej stresujúci. Každodenný ruch začína vždy po 8.00 ráno, kedy prichádzajú na kliniku lekári a sestričky rannej smeny a s nimi aj ranní objednaní pacienti na plánované odbery – rovnako u ľudí – nalačno, a preto to chcú mať čím skôr „za sebou“. Okrem stredu týždňa- stredy. V stredu sa totiž vždy (s výnimkou štátnych sviatkov) všetci lekári zídu už o 7.00 ráno na pravidelnú „veľkú vizitu“, aby sme si dôkladne skonzultovali pacientov za uplynulý týždeň, oboznámili sa s novými poznatkami, ktoré získavame na rôznych kongresoch, seminároch či odborných stážach. V ostatné dni je „vizita“ vždy o 8.30, aby mali službukonajúci lekári možnosť si riadne odkomunikovať pacientov v hospitalizácii, či z predošlého dňa. Ak by sa Vám teda niekedy stalo, že sa nám ranná vizita o pár minút predĺži, nemajte nám to za zlé, lebo to má vždy veľmi vážne dôvody.

Aký hospitalizačný štandard poskytujeme?

V prvom rade je to individuálna starostlivosť, kde na prvom mieste je vždy pacient! Či už sa jedná o pooperačnú starostlivosť, krátko či dlhodobú hospitalizáciu, snažíme sa o čo najvyššiu profesionálnu úroveň. V závislosti od individuálnych potrieb pacienta vieme zabezpečiť nočnú hospitalizáciu jednak odborne vyškolenými sestričkami, ktoré perfektne zvládajú všetku potrebnú starostlivosť vrátane infúznej terapie. V prípade vážnych, či urgentných stavov zabezpečuje nočnú starostlivosť jeden zo službukonajúcich lekárov. Máme sedem rokov skúseností s non stop prevádzkou, vieme ako na to!

Okrem vyššie zmienených služieb je Vám k dispozícii útulná čakáreň s recepciou, kde si počas celej ordinačnej doby môžete pohodlne zakúpiť voľnopredajné liečivá bez čakania (ako sú odčervovacie tablety, preparáty proti kliešťom, veterinárne diéty a pod.)

Tešíme sa na stretnutie s Vami vo Vetpointe- veterinárnej klinike pre malé zvieratá.