Stabilný klient.

Stabilný klient VetPointu je klient , ktorého aspoň jedno zvieratko bolo na našom pracovisku vakcinované za posledných 365 dní, čiže rok.

Pri hľadaní objektívneho kritéria, ako sa stať stabilným klientom, sme vybrali práve vakcináciu nie náhodou. Vakcinácia preto, lebo je to dôležitý postoj majiteľa k jeho zvieratku.  Kľúčovým slovo je zodpovednosť.  Našim záujmom je jasne deklarovať rovnakú zodpovednosť voči Vám. Okrem použitia kvalitných vakcín, ktoré pokladáme za samozrejmosť- nobivac garancia , získavate viacero zaujímavých služieb. V prvom rade je to sms notifikácia  Stabilný klienti ďalej získavajú vernostnú zľavu na pohotovostný príplatok 30% (čiže namiesto 30 € len 20 € ).

Ďalej pre stabilných klientov  poskytujeme výraznú (až 40%) zľavu na čipovanie. Z pôvodnej ceny 30 € je táto pre Vás- stabilných klientov  znížená na 18 €. Táto zvýhodnená cena platí pre stabilných klientov až do uplynutia prechodného obdobia (30.9.2013) v súlade s platnou novou legislatívou ohľadom čipovania  zvierat, ktorá je platná od 1.11.2011. Tento výhodný benefit získavate momentom akejkoľvek prvej vakcinácie u nás, čiže ak sa k nám prídete po prvý krát zavakcinovať, tak Vám v prípade záujmu zvieratko začipujeme za zvýhodnenú cenu.

Ďalším benefitom pre Vás je zvýhodnený minimálny limit bezplatného kuriérskeho doručenia veterinárnej diéty zo štandardných 55 € na sumu 49 €.