SKY

Malé-veľké problémy šteniatka Sky!

Sky je 4,5 mesačný chlapec plemena sibírsky husky. Úplne typické šteňa: hravé (hoci niektorí členovia rodiny to nazývajú živelnou pohromou), zvedavé ( áno aj tie diery na záhrade v trávniku sú súčasťou zvedavosti) a plné nevyčerpateľnej energie. Mať takéhoto nového člena rodiny si vyžaduje naozaj disciplinovaný a trpezlivý prístup od všetkých jej členov. V každej dobrej príručke o psoch či výchove šteniatka nájdete na prvej strane dôležitú poučku: „Všetko ( a myslí sa tým naozaj VŠETKO) na čo šteniatko dosiahne je vlastne jeho vlastníctvom“. Táto veta je omnoho pravdivejšia, ako by sme si možno občas želali. Ale je to fakt!

V medicínskej hantírke je taký jeden terminus technicus : „cudzie teleso“. Nejedná sa  však o prípravu na ošetrenie mimozemšťanov. Cudzie teleso je vlastne akýkoľvek predmet umiestnený tam, kde nepatrí. Napríklad: zrnko trávy v oku, ostrý trs trávy (zvaný tiež „osina“) vo zvukovode alebo v medziprstí ale tiež taká tenisová loptička či tanga nohavičky v žalúdku.

Asi uhádnete kam tým smerujem. Jedného pekného rána sa Sky naraňajkoval a vydal sa preskúmať svoje teritórium. Či náhodou nenájde niečo nové. A čuduj sa svete! Niekto zabudol dve krásne, gumené žlté upratovacie rukavice na už aj tak vypnutom radiátore. Vraj sušiť! Aj napriek mierne chlórovému buketu Sky nezaváhal a jednu hneď schmatol. Márne za ním majiteľ utekajúc kričal: “Sky poď sem! Sky, pusti to!“.

Pri takýchto povzbudzujúcich pokrikoch zväčša dôjde  k opačnému efektu. Namiesto pustenia „hračky“ šteniatko celú situáciu vyhodnocuje ako hru, s úlovkom uteká a zväčša nechtiac, v zápale hry predmet prehltne.  Pažerák je trubicovitý svalnatý orgán, ktorý spája našu ústnu dutinu zo žalúdkom. Funguje veľmi dobre a efektívne ako jednosmerka. A nemá rád dve veci: spätný chod a uviaznuté cudzie telesá. Sky je už na šťastie dosť veľký, aby rukavica doslova preletela do žalúdku a neuviazla v pažeráku. K tomu by však mohlo dôjsť, ak by rukavica dráždila žalúdok natoľko, že sa ju Sky pokúsil vyvracať. Ešte väčšou katastrofou by bolo, keby rukavicu začal žalúdok presúvať do tenkého čreva. Vzhľadom na to, že ju prehltol takmer vcelku, určite by pomerne rýchlo v čreve uviazla. Takýto stav je život ohrozujúci a vyžaduje urgentný chirurgický zákrok.

Tak ako tak, v takomto prípade nie je na čo čakať a cudzí predmet treba čo najbezpečnejšie zo žalúdku vybrať. Možnosti sú v zásade dve. Vzhľadom na povahu cudzieho telesa (gumená rukavica) je bezpečné pokúsiť sa vybrať cudzie teleso pomocou flexibilného endoskopu- gastrofibroskopu. Táto technika nie je použiteľná pri veľkých alebo ostrých predmetoch (väčší kameň s ostrými okrajmi, kusy skla a podobne…). Druhou možnosťou je chirurgické odstránenie, čo je pomerne náročný chirurgický zákrok v brušnej dutine spojený s určitými rizikami a pooperačnou rekonvalescenciou.

Gastroskopické vybratie cudzieho telesa vyžaduje niekoľko dôležitých náležitostí. V prvom rade je to kvalitné gastroskopické vybavenie a rovnako tak skúseného špecialistu, ktorý dokonale ovláda techniku použitia gastrofibroskopu. Len tak možno cudzie teleso odstrániť bezpečne a zodpovedne. Avšak aj pri dobrom vybavení a skúsenom špecialistovi môže dôjsť k tomu, že cudzie teleso sa nepodarí vytiahnuť a musíme pristúpiť k chirurgickému riešeniu. Okrem endoskopického tímu musí byť tým pádom pripravený aj chirurgický tím, ktorý by v prípade potreby pacienta rovno prevzal.

Takže späť k Sky-ovi. Niekoľko hodín po tom, ako ho majiteľ videl prehltnúť rukavicu, bol privezený na našu kliniku. Na prvý pohľad šteniatku nič nebolo- veselé a hravé ako obvykle. Po základnom klinickom vyšetrení sme previedli röntgenologické vyšetrenie, ktorým sme prítomnosť gumenej rukavice potvrdili (vždy je potrebné zhotoviť aspoň dve projekcie, aby sme čo najprecíznejšie zobrazili pomery v brušnej dutine). (obr. č.1,2).  Obr2

Obr1

Obr. č.1,2

 

V súlade s tým, čo som napísal vyššie sa pripravili dva tímy- endoskopický aj chirurgický. Pacienta sme uviedli do celkovej anestézie, zaintubovali (zavedenie dýchacej hadičky do priedušnice, ktorá sa pripojí na prístroj zabezpečujúci inhalačnú anestéziu) a preniesli do zobrazovacej miestnosti. Endoskopický tím vedený skúseným špecialistom- MVDr. Michalom Gaškom sa pustil do práce. Po zavedení endoskopu do pažeráku sa pomerne rýchlo dostáva do žalúdku, kde na neho žltá gumená rukavica doslova „vyskočí“ (obr. č.3).

Obr.3

Obr. č.3

 

Teraz už len trpezlivo pomocou extrakčných klieští vytiahnuť rukavicu späť do pažeráku a následne opatrne von z tela. Keďže rukavica je sama o sebe dosť klzká, nie je to také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. A obzvlášť, ak je obalená slinami a zvyškami raňajok, čo ju robí ešte klzkejšou (obr. č.4,5).

Obr.5 Obr.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4,5

 

Skúsenosti sú však skúsenosti a rukavica bola len ďalším kúskom do veľkej zbierky nášho endoskopického tímu, takže ani nie po dvadsiatich minútach bolo po všetkom. Rukavica aj s odkusnutým malíčkom bola vonku (obr. č.6).

Obr.6

Obr. č.6

 

Asi po 45 minútach bol Sky znovu na nohách, akoby sa nič nestalo. Na zvyšok dňa mal naordinovaný kľudový režim a ľahký olovrant a večeru. Majiteľ si odniesol z kliniky asi najdrahšiu rukavicu v živote a ponaučenie, že na „malého“ Sky-a si bude treba dávať veľký pozor a všetko z jeho dosahu dôkladne schovať! Aby si Sky-a doma užívali bez starostí (obr. č.7).

Obr7

Obr. č.7