Povinnosti majiteľa psíka

NA ČO BY DOBRÝ MAJITEĽ PSÍKA NEMAL ZABÚDAŤ

 

    Každý majiteľ psa je zodpovedný za všetko, čo jeho psík spôsobí. Preto je veľmi dôležité zvládnuť výchovu psíka ešte v šteňacom veku a neskôr aj jeho výcvik. Pes by mal dobre poslúchať svojho majiteľa a majiteľ ho musí zvládať v každej situácii.

 

– Majiteľ je povinný svojho psa prihlásiť na miestnom úrade a platiť za chov svojho psa príslušné poplatky. Informujte sa na príslušnom MÚ v akej výške a od akého veku psíka treba poplatok platiť, pretože sa to môže na jednotlivých MÚ líšiť.

 

– Dodržiavať pravidlá venčenia psov v daných mestských častiach. Na voľný pohyb psov sú väčšinou vyhradené špeciálne zóny.

 

– Majiteľ psa je povinný upratať výkaly po svojom psovi aj v prípade, že v okolí nie sú osadené špeciálne koše na psie exkrementy. Preto je vhodné, aby majiteľ psa nosil pri venčení pomôcky na odpratanie psích exkrementov.