ADOLFKO

Aj relatívne neškodná kombinácia zvyškov z jedla vie spôsobiť život ohrozujúci stav!

Adolfko, 2 ročný americký stafordšírsky teriér k nám prišiel s neustálim zvracaním po tom, ako mu majiteľ dal kombináciu zvyškov z jedla. Bežne okrem granuliek mu dávali najrôznejšie druhy ,,obedov a večerí”, pričom s takýmto pestrým ľudským menu  doteraz  nemal  problém. Adolfko dostal na večeru koložvársku kapustu, paradajkovú omáčku z plnenej papriky, ryžu a aby toho nebolo málo vylízal misku s cestom z proteínových palaciniek.

Noc pred tým ako prišli k nám, mal Adolfko hnačku, majitelia mu dali endiex, ktorý bežne pri takýchto jeho stavoch dávali. Od vtedy začal zvracať penu, začal sa dusiť a kašlať. Kašeľ zakaždým vyústil do vyvrátenia žalúdočných štiav a slín. Ráno už nechcel ani piť a jediné, čo zjedol bolo 5 piškót,  ktoré následne vyvrátil. Po klinickom vyšetrení a zhodnotení stavu sme podali antiemetiká a nastavili diétu. To sme ale netušili, že psík k nám príde opäť o tri hodiny s tým, že liečba vôbec nepomohla a psík aj napriek tomu neustále zvracia. Pri opätovnom stretnutí s majiteľom, sa nám priznal, že možno psík aj zožral nejakú loptičku, prípadne roztrhal plastovú fľašku, čo pred tým majiteľ rezolútne  vylučoval. Po konzultácii s majiteľom sme psíka zahospitalizovali a pristúpili k ďalšej diagnostike. Vyšetrili sme krv- hematológiu, biochémiu a urobili röntgen (ďalej len rtg) hrudníka a brucha.

Už pri prvej rtg snímke hrudníka bolo nápadné rozšírenie pažeráka pred bázou srdca (obr. č. 1).

1obr. č.1

Pažerák bol prakticky rozšírený v celom jeho priebehu cez dutinu hrudnú, čo rozhodne nie je normálne. Počas manipulácie Adolf neustále zvracal husté biele peny. Vzhľadom na rtg nález na hrudníku a klinický stav pacienta sme pristúpili ku kontrastnej rtg štúdii. Pri tejto štúdii sa podá kontrastná látka do papule a následne sa v určitých časových intervaloch  vykoná rtg hrudníka a brucha. Týmto vyšetrením sme zistili hneď dva vážne problémy. Na kontrastnom rtg hrudníka zostávali v pažeráku  stopy po kontrastnej látke. Táto látka bola viditeľná hlavne pred bázou srdca ako biela vrstva v dĺžke cca 3-4 cm (obr. č. 2). V tomto mieste bola totiž v dôsledku opakovaného zvracania kyslého žalúdočného obsahu poškodená sliznica pažeráka. Vznikol tak zápal a následne erózia na sliznici pažeráka., kde sa kontrastná látka zachytila. V takomto prípade ide o veľmi vážny stav, ktorý vyžaduje naozaj urgentú a intenzívnu terapiu. V opačnom prípade pri pokračujúcom zvracaní hrozí ruptúra (pretrhnutie) pažeráka, čo je život ohrozujúci stav. Druhým problémom, ktorý bol zistený pri kontrastnom rtg brucha, bol nález kontrastnej látky v žalúdku po vyše 3 hodinách a aj na druhý deň pri kontrolnom rtg brucha.  Ide o erozívnu gastritídu, teda zápal sliznice žalúdka a následne jej poškodenie vo forme drobných erózií. Loptičku alebo kúsky plastovej fľaše sme ako príčinu zvracania  vylúčili, pretože tráviaci aparát bol na základe kontrastnej štúdie priechodný. 

Snímka2

obr. č. 2

 Ako sme už vyššie spomenuli, najzávažnejším problémom u Adolfa bola práve zapálená a ťažko poškodená sliznica pažeráka. Pacienti s takýmto nálezom vyžadujú intenzívnu infúznu a medikamentóznu terapiu. Pacient musí byť bezpodmienečne zahospitalizovaný a neustále monitorovaný, čo nie je možné zabezpečiť v domácich podmienkach. Nestačí podať len antiemetiká ( lieky proti zvracaniu), ktoré nakoniec Adolfovi boli podané. Vzhľadom na to, že ide o centrálne antiemetikum,  bol v tomto prípade tento liek neúčinný. Terapiou voľby sú jednoznačne analgetiká, ktoré slúžia na skľudnenie pacienta a na úľavu od bolesti, pretože milí naši čitatelia, toto fakt bolí a to poriadne. Je nutné podať antibiotiká a to najlepšie kombináciu aspoň 2 druhov antibiotík, aby sa nerozvíjala sekundárna bakteriálna infekcia v mieste zápalu sliznice pažeráka. Druhým dôvodom je fakt, že pri takomto opakovanom zvracaní hrozí riziko vdýchnutia zvratkov do dýchacích ciest a následne sa môže rozvinúť aspiračná pneumónia, čo znamená len ďalšiu komplikáciu. V mnohých prípadoch je aspiračná pneumónia  vážny život ohrozujúci stav a nie vždy  je na začiatku ochorenia viditeľná na rtg snímku hrudníka. Antiulcerózne prípravky sú lieky, ktoré chránia a regenerujú poškodenú sliznicu a je teda opodstatnené ich podanie v takomto prípade. Intenzívna infúzna terapia je samozrejmosťou. Adolfkovi bola nasadená vyššie spomínaná terapia. Psík bol po celý čas napojený na infúziu a len v čase rtg vyšetrenia sme ho na krátku chvíľku odpojil od infúzie. Všetky spomínané lieky okrem antiulcerotík, ktoré boli podávané priamo do papule, boli aplikované intravenózne. Keďže Adolf v priebehu noci a ani na druhý deň ráno nezvracal, začal sa ďalší intenzívny terapeutický boj. Psíkovi sme v malom množstve začali podávať tekutiny, následne kašovité krmivo v malých dávkach a častejšie v priebehu dňa. Pri rozšírenom pažeráku  musí byť pacient  kŕmený z výšky, v opačnom prípade vzniká riziko ďalšieho zvracania (obr. č. 3).

3

obr. č. 3

 Toto bolo dosť náročné vzhľadom na temperament pacienta, ale nakoniec sme to zvládli. Adolf bol u nás zahospitalizovaný vyše 48 hodín, síce ešte 2x zvracal, ale jeho zdravotný stav sa každou hodinou zlepšoval. Na druhý deň večer bol urobený kontrolný rtg snímok hrudníka a brucha. RTG hrudníka bol bez viditeľného rozšíreného pažeráka, čo nás mimoriadne potešilo.  RTG brucha ešte stále preukazoval v žalúdku stopy kontrastnej látky(obr. č. 4)

Snímka3obr. č. 4

Majiteľ pri prepustení pacienta dostal naspäť nielen Adolfa, ale aj pekný balíček liekov, s ktorými bolo nutné pokračovať  v domácom prostredí. Zároveň dostal prísne inštrukcie ohľadom kŕmenia.

Bola doporučená  diéta dlhodobo a zo začiatku jednoznačne kašovitá strava s postupným prechodom na granulované krmivo. Kŕmenie z výšky už nebolo nutné. Po odovzdaní pacienta do domácej starostlivosti naša zodpovednosť samozrejme nekončí. Vzhľadom na individuálny prístup majiteľ potrebuje takpovediac na telefón ošetrujúceho lekára, aby nedošlo k zbytočným chybám. Aj v tomto prípade to bola nedielna súčasť liečby tohto pacienta.

Na tomto prípade je vidno, že aj relatívne neškodná ľudská strava môže narobiť vášmu psiemu miláčikovi značné problémy. Nechceme si ani len predstaviť, čo by sa stalo, ak by naozaj došlo k roztrhnutiu pažeráka a v takýchto prípadoch zostávajú mnohokrát len oči pre plač.

Veríme, že s podobným problémom sa Adolf v budúcnosti nikdy viac nestretne. Je to všetko o zodpovednosti majiteľov, ktorí by mali svojich domácich miláčikov kŕmiť stravou určenou pre psov.