Ochorenia tráviaceho aparátu u malých cicavcov.

Dr. Dagmara Podhorská

Hoci sa v nasledujúcom texte nejedná o konkrétneho pacienta, ako pri predošlých textoch v tejto sekcii nášho blogu, pripravila pre vás Dr. Dagmara Podhorská článok o pacientoch, s ktorými sa stretávame čoraz častejšie. Jedná sa o malé cicavce- králiky a morčatá predovšektým a zaoberať sa tu budeme ich najčastejším problémom- trávením. Prečo práve trávenie a prečo práve trávenie je problémové a kde robia majitelia chybu- to sa dočítate na najbližších riadkoch.

Gastrointestinálne ochorenia sú časté problémy u malých cicavcov. Malé bylinožravce ako králiky, morské prasiatka sú často prinesené k nám-veterinárom s rôznymi druhmi tráviacich porúch. Na vzniku týchto porúch sa podieľajú vonkajšie aj vnútorné faktory. Medzi vonkajšie patrí klimatické podmienky, chov,výživa a prípadná antibiotická terapia. Z vnútorných faktorov je to prítomnosť bolestivých stavov, konkurenčných ochorení a stav imunitného systému.

Tráviaca sústava králikov.

Dutina ústna je u králikov dlhá a úzka. Zuby sú diphyoodontné (mliečne aj trvalé zuby) a heterodontné (rôzny tvar zubov).Rezáky a stoličky sú eledontné (neustále rastú). Mliečny chrup je nahradený do 35 dní veku.

 

rabbitskull

Ochorenia zubov.

U kontinuálne rastúcich zubov sa optimálna dĺžka a sklon okluzných (trecích) plôch zabezpečuje pravidelným obrusovaním zubov pri prijímaní krmiva. Ak žuvacie pohyby a aj dĺžka žuvania nie je optimálna, dochádza k prerastaniu zubov alebo rotácii zubov. Syndróm ochorenia zubov vzniká následkom nesprávnej výživy, pri rôznych metabolických ochoreniach. Tento problém samozrejme treba riešiť, pretože králik nie je schopný s takýmito zubami prijímať potravu. Majitelia by mali sledovať množstvo prijatého krmiva a pravidelne kontrolovať zuby. Takto sa dá predísť zhoršeniu zdravotného stavu králika.

Na našom pracovisku ošetrujeme zuby v celkovej anestézii. Zuby sa nestrihajú kliešťami, pretože takouto násilnou manipuláciou môže dôjsť k poškodeniu zuba (rozštiepeniu zuba,  poškodeniu zárodočného epitelu), čo môže mať v budúcnosti vplyv na ďalšom zlom raste zuba. Taktiež je to nepríjemné až bolestivé a stresujúce pre samotného králika. V dnešnej modernej dobe už tento zastaralý spôsob nemá miesto a preto používame na našej klinike brúsne kotúče a rôzne brúsne nadstavce.

 

zubymorca

Toto je náš pacient – až takto dokážu zuby prerastať.

 

Žalúdok králika je zložitý jednokomorový. Približný objem je 250  ml. Tenké črevo sa trávením a absorpciou podobá tenkému črevu ostatných cicavcov s jedným žalúdkom. Hrubé črevo je 130-140 cm dlhé. Z toho približne 30-40 cm tvorí slepé črevo. V hrubom čreve sa tvorí tvrdý trus a cékotrofy (mäkký trus). Tvrdý trus obsahuje nestráviteľné zložky potravy. Oproti tomu cékotrofy slúžia ako ďalší zdroj živín. Sú obalené hlienom, ktorý chráni pred degradáciou v žalúdku. Cékotrofy majú tmavú farbu, sú mäkkej a lepivej konzistencie. Pripomínajú hrozno alebo ostružinu. Sú vylučované 4 hodiny po kŕmení, počas celého dňa, najčastejšie ráno a večer.

rabbitviscera

Králik je striktne herbivorný cicavec. Najdôležitejšia zložka krmiva je vláknina. Nestráviteľná vláknina stimuluje motilitu (pohyby) čreva, zabezpečuje optimálne žuvacie pohyby a stimuluje apetít. Nedostatok alebo nadbytok vlákniny je predispozičným faktorom pre vznik enteropatiii- plynatosť, hnačka a s tým spôsobené nechutenstvo a chudnutie.Tráviaci trakt králika je dokonale vybalancovaný systém. Zastavenie peristaltiky čriev a nárast patogénnych baktérií môže spôsobiť ktorýkoľvek faktor, ktorý poškodí túto rovnováhu. Každý jeden malý problém môže prejsť do život ohrozujúceho stavu, preto je nutné zvieratko doniesť k veterinárovi a vyšetriť.

Vyšetrovanie musí byť dôkladné a často je dôležité RTG vyšetrenie- trichobezoáre ( zhluk chlpov uplchávajúci žalúdok, črevo), zdutie, nádory v brušnej dutine. Ak je stav zlý, zvieratko musíme zahospitalizovať, podávať mu pravidelne infúziu a potrebné lieky, asistovane kŕmiť striekačkou alebo operovať v inhalačnej anestézii.

Toľko v “krátkosti” o trávení králikov, či morčiat. Veríme, že vás tento text presvedčil o tom, že kŕmenie týchto naozaj malých domácich miláčikov má svoje striktné pravidlá a taktiež o tom, že akýkoľvek problém ako nechutenstvo, či zmena stolice treba neodkladne riešiť s odborníkom- veterinárnym lekárom.