Interná medicína.

Doslovným prekladom tohto slovného spojenia je vnútorné lekárstvo, čiže tá oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá ochoreniami vnútorných orgánov. Je to veľmi široký pojem a zahŕňa mnohé ďalšie medicínske odbory:

  • laboratórna diagnostika– vďaka vybavenosti nášho pracoviska sme schopní  nepretržite celý deň do 15-30 minút vyšetriť širokú škálu biochemických, hematologických či  hormonálnych krvných parametrov

– disponujeme diagnostikou, ktorá spoľahlivo identifikuje v krátkom čase rozsiahle množstvo závažných bakteriálnych a vírusových ochorení

  • kardiológia – ochorenia srdca a obehového systému psov a mačiek sú veľmi častou diagnózou pacientov najmä vyššieho veku a z tohto dôvodu venujeme zvýšenú pozornosť  tejto problematike s jasným cielom mať čo najlepšie znalosti a skúsenosti, ktoré môžme využiť pri liečení.

  • respiračné ochorenia –ochorenia dýchacieho aparátu (od nosných dierok až po pľúca) sa často prelínajú s ochoreniami srdca, alergiami, ale aj sezónnymi infekčnými chorobami.  Preto si myslíme že je nutné vnímať tento druh ochorení mnohokrát aj v širšom kontexte problémov, ktoré ich ovplyvňujú pre optimálnu liečbu pacientov.

  • gastroenterológia – ochorenia tráviaceho aparátu patria medzi najčastejšie zdravotné problémy psov a mačiek. Nie vždy býva príčinou tajne zjedený špekáčok po nedeľnom grilovaní, ale nezriedka odhaľujeme veľmi závažné poruchy a ochorenia, pri ktorých je stanovenie diagnózy náročný a sofistikovaný proces.

  • onkológia – medicínsky odbor, ktorý vždy vyslovujeme akosi potichšie, s významným rešpektom. Tak ako ľuďom, ani našim zvieratkám sa nádorové ochorenia nevyhýbajú.  Preto sa  snažíme  veľmi citlivo a s veľkou trpezlivosťou vysvetlovať, či informovať majiteľov o existencií nových možností liečby aby  pochopili, že sa nejedná o predlžovanie utrpenia milovaného zvieratka rovnako ako fakt, že nie vždy je nevyhnutná eutanázia. Že mnohokrát je možné nájsť správne riešenie pre vyliečenie , či zmiernenie ochorenia a tým predĺžiť spoločnú radosť z priateľstva bez zbytočného utrpenia zvieratka.

  • endokrinológia-  Napriek tomu, že u nás je tento odbor veterinárnej medicíny ešte v počiatkoch, vo vyspelých krajinách sa niekoľko desaťročí počíta do silného odboru Internej medicíny. Typické sú ochorenia žliaz s vnútornou sekréciou,  napríklad cukrovka, ochorenia štítnej žľazy a podobne. V dnešnej dobe už vieme takýmto pacientom poskytnúť vysoký štandard starostlivosti  s výrazným  predĺžením a skvalitnením života.

              Podrobný materiál o týchto ochoreniach nájdete v sekcii mýty a pravdy.

  • dermatológia– Ochorenia kože sú po ochoreniach zažívacieho aparátu druhým najčastejším problémom s ktorým majitelia psov, mačiek ale aj drobných hlodavcov vyhľadajú pomoc veterinára.  Rovnako ako u ľudí, tak aj u zvierat sú tieto ochorenia často charakteristické vleklým priebehom  vyžadujúcim veľa trpezlivosti a vzájomnej spolupráce dermatológa a majiteľa zvieratka. Našim racionálným prístupom a vďaka dôkladnej diagnostike eliminujeme spôsob liečby  „pokus-omyl“, ktorý v dôsledku nevedie k spokojnnosti ani jednej strany.

  • neurológia- Ochorenia nervového systému zvierat sú vnímané  ako tzv. „mysteriózne“ ochorenie zvierat, kde medzi chovateľmi koluje nespočetne veľa dezinformácií, mýtov či legiend. Na prvom mieste je aj v týchto prípadoch nutné aplikovať dôkladnú diagnostiku, na základe  ktorej je stanovený liečebný postup. Častým príkladom je postihnutie psíkov epilepsiou, ktorú dnes dokážeme vďaka vedomostiam pomerne úspešne dlhodobo zvládať (spravidla aj celé roky). Súčasťou neurológie je a starostlivosť o  ochorenia chrbtice a miechy, ktorých dôsledky môžu viesť až k ochrnutiu zvieraťa. Preto sme sa rozhodli, že budeme pripravení a schopní  ponúkuť  kompletný servis diagnostiky, operačných zákrokov a dôkladnej starostlivosti v rekonvalescencii takýchto pacientov, napriek ich časovej a technickej náročnosti .

 

  • nefrológia/urológia- Častou  príčinou závažnej chorobnosti mäsožravcov vo vyššom veku sú  problémy so zlyhávajúcimi obličkami. Keďže dostupnosť dialýzy pre takýchto pacientov je minimálna  a transplantácie obličiek sú skôr vedeckou  témou na niekoľkých prominentných univerzitných pracoviskách v zámorí,sme pripravení a schopní poskytnúť  starostlivosť s najvyššou komplexnosťou pre zabezpečenie prežitia a zvýšenie kvality života pacienta   na základe našich dôkladných znalostí a skúseností. Práve vďaka zabezpečenia služby dlhodobej hospitalizácie máme možnosť získavať a aplikovať bohaté skúsenosti v liečbe takýchto pacientov.

 

  • gynekológia/ pôrodníctvo- vnímanie tohto medicínsky odboru má svoje špecifické osobitosti oproti tomu, ako ho vnímame pri ľuďoch. Vo veterinárnej medicíne ide v prvom rade o poradenstvo ohľadom správného postupu pri plánovanom chovateľstve, s cieľom ako správne načasovať párenie. V spojení s víziou zabezpečenia všetkých dôležitých služieb ponúkame aj služby pre bezpečný priebeh gravidity a pôrodu. Keďže sme NON-STOP nemocničné pracovisko, sme v akúkoľvek dobu  pripravený pomôcť pri urgentných stavoch v pôrodníctve, pri ktorých je veľmi časti nutné indikovať  chirugický zákrok- cisársky rez.