Hospitalizácia a rehabilitácie.

Od prvého dňa fungovania našej nemocnice sme boli presvedčený o rozhodnutí mať k dispozícii možnosť hospitalizácie pacienta s jedinečnou 24-hodinovou starostlivosťou. Za obdobie nášho pôsobenia sme tak získali neoceniteľné skúsenosti pri zvládaní tejto náročnej úlohy .

VetPoint  dnes predstavuje aj tím skúsených a dobre vyškolených veterinárnych sestier, bez ktorých by táto práca nebola možná. Takmer každodenne poskytujeme individuálnu starostlivosť zvieratkám po operáciách, úrazoch, pri zvládaní vážnych ochorení a podobne. Hospitalizácia je podobná tým ľudským v nemocniciach. Jediným rozdielom je, že  namiesto lôžok máme pacientov umiestnených individuálne  ( najmä z bezpečnostného hľadiska) v hospitalizačných boxoch primerane vhodnej veľkosti. Ku každému pacientovi vedieme podrobný hospitalizačný protokol, v ktorom sa zaznamenávame podané liečivá, infúzie, krmivo ale aj pravidelné kontroly aktuálneho zdravotného stavu. Kontrolujeme telesnú teplotu, hmotnosť, zmeny dýchania a taktiež aj frekvenciu a kvalitu vyprázdňovania s prípadnými ďalšími špecifickými vyšetreniami a rozbormi.

Od jari 2012 ponúkame jedinečnú  novinku a tou je samostatná hospitalizácia určená pre mačacích pacientov. Mačky zväčša omnoho ťažšie zvládajú hospitalizáciu a ich pobyt u nás je pre ne zväčša stresujúci. Najmä z tohto dôvodu sú v krajinách s vyspelou veterinárnou starostlivosťou trendy vzniku jednak čisto mačacích kliník, alebo na veľkých nemocničných pracoviskách ako je naše, vytváranie samostatných mačacích oddelení. Tieto trendy sa snažíme v čo najväčšej možnej miere aplikovať aj na našom pracovisku.

Pomyselným vyšším stupňom špecializovanej práce veterinárneho technika je schopnosť pomôcť pacientom po neurochirurgických a ortopedických operáciách. Poskytujeme takúto starostlivosť vo forme rehabilitácií. Od masáží, cez pasívne pohyby, špecializované cviky na zvieracích fit- loptách, podpora motoriky na bežiacom páse alebo za pomoci na mieru vyrobených horizontálnych rebrín. Toto všetko máme u nás, vo VetPointe takpovediac “pod jednou strechou”.