Chirurgia.

Chirurgus mente prius et oculi agat, quam manu armata-  chirurg nech sa najprv pozrie a zamyslí, skôr ako zakročí rukou ozbrojenou. Neviem si predstaviť lepšiu definíciu toho, čo chirurgia vlastne je. Jedná sa o medicínsky odbor, ktorý podobne ako interná medicína v sebe zahŕňa širokú škálu ďalších rozvinutých odborov.

  • všeobecná chirurgia- zahŕňa chirurgiu mäkkých tkanív- čiže jednak tzv. brušnú chirurgiu zaoberajúcu sa ochoreniami brušnej steny a brušných orgánov, pri ktorých liečbe uplatňujeme chirurgické metódy- operačné prístupy. Zároveň sem radíme onkologickú a rekonštrukčnú chirurgiu- chirurgické riešenie rôznych novotvarov a komplikovaných rán.

  • hrudná chirurgia-  podobne ako predchádzajúci odbor, venuje sa ochoreniam hrudníka, ktoré sa riešia pomocou chirurgických metód

  • ortopédia a traumatológia-Life is movement, movement is life, AO/ASIF“- Život je pohyb a pohyb je život. Pri dnešných sofistikovaných metódách  liečenia  dokážu tieto chirurgické odbory  veľmi citlivo a efektívne riešiť problémy spojené s pohybovým aparátom zvierat. Od drobných podvrtnutí až po komplikované zlomeniny. Máme špičkové dlhoročné skúsenosti a zohratý tím pre riešenie náročných chorôb a úrazov.

Radi by sme na tomto mieste poukázali na dôležitú skutočnosť. Je pre nás nemysliteľné po chirurgických zákrokoch prepúšťať z nášho pracoviska do domáceho ošetrenia zvieratká neúplne prebudené po predchádzajúcej anestézii. Sme plne vybavení a personálne/ odborne pripravení na to, aby pacienti po chirurgických zákrokoch mali čo najvyšší možný komfort a aj napriek často bolestivým stavom tieto zvládali čo najlepšie . Azda s výnimkou ťažkých postihnutí pohybového a nervového aparátu opúšťajú naši pacienti nemocnicu „ po vlastných“. Je to jedna z našich hlavných zásad.