Cestovanie so psíkom

 NA ČO SI DAŤ POZOR, KEĎ CESTUJEME SO PSÍKOM

 

Cestovanie so psíkom je ako cestovanie s malými deťmi. Počas cestovania je dôležité dodržať niekoľko základných pravidiel:

 

    – pitný režim- pravidelne ponúkať čerstvú vodu

  – striedma strava v dostatočnom predstihu pred cestou (prevencia zvracania)

  – robiť pravidelné prestávky na venčenie a pohyb

  – klimatizáciu v aute používať iba mierne

  – kvôli bezpečnosti samotného psíka, ale i celej posádky je potrebné, aby bol psík počas jazdy fixovaný- pripútaný podobne ako človek bezpečnostným pásom. Alebo môže byť prepravovaný v špeciálnom boxe, ktorú je tiež potrebné zafixovať.

  – nenechávať psíka zatvoreného v aute- hlavne v lete, pretože auto sa na slnku prehrieva a teplota v interiéri rýchlo stúpa.

 

Cestovanie do zahraničia: krajiny EÚ prijali legislatívne opatrenia na pohyb zvierat v rámci svojich členských štátov. Psi musia byť začipované a majiteľ psa musí mať vystavený pas spoločenského zvieraťa. V rámci EÚ môžeme cestovať voľne bez potvrdenia veterinárneho lekára o zdravotnom stave zvieraťa, avšak psík musí byť pravidelne vakcinovaný! Každá krajina má ale vlastné regule na dovoz a vývoz živých zvierat, majiteľ by si teda mal v dostatočnom predstihu zistiť všetky podmienky, ktoré musí splniť.

  

PET PAS: vydáva len poverený veterinárny lekár. Podmienkou pre získanie je trvalé označenie psíka. Za trvalé označenie sa považuje čipovanie. Čip sa aplikuje pod kožu pomocou špeciálneho aplikátora. Čip môže pomôcť aj pri identifikácii ukradnutého alebo strateného zvieraťa.