VetPoint Blog

Interná medicína.

Doslovným prekladom tohto slovného spojenia je vnútorné lekárstvo, čiže tá oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá ochoreniami vnútorných orgánov. Je to veľmi široký pojem a zahŕňa mnohé ďalšie medicínske odbory:

Viac

Chirurgia.

Chirurgus mente prius et oculi agat, quam manu armata-  chirurg nech sa najprv pozrie a zamyslí, skôr ako zakročí rukou ozbrojenou. Neviem si predstaviť lepšiu definíciu toho, čo chirurgia vlastne je. Jedná sa o medicínsky odbor, ktorý podobne ako interná medicína v sebe zahŕňa širokú škálu ďalších rozvinutých odborov.

Viac

Hospitalizácia a rehabilitácie.

Od prvého dňa fungovania našej nemocnice sme boli presvedčený o rozhodnutí mať k dispozícii možnosť hospitalizácie pacienta s jedinečnou 24-hodinovou starostlivosťou. Za obdobie nášho pôsobenia sme tak získali neoceniteľné skúsenosti pri zvládaní tejto náročnej úlohy .

Viac

Drobné hlodavce a fretky.

Aj u nás, podobne ako v západnej Európe sa stáva chov drobných hlodavcov a fretiek veľmi populárny, čo prináša aj ochorenia , ktorých špecifickácia je často diametrálne odlišná od ochorení klasických domácích zvierat. Nezabúdame ani na tako špecifických  pacientov a na našom pracovisku poskytujeme plnú starostlivosť v vysokom štandarde od prevencie, cez poradenstvo až po stomatologické a chirurgické zákroky.

Iné služby.

Sme veterinárna nemocnica a preto sa snažíme Vám zabezpečiť čo najširšie portfólio ponúkaných služieb. Ak máte záujem oboznámiť sa s našou kompletnou ponukou, neváhajte  prejsť aj do tejto sekcie našej stránky. Viac